Algemene voorwaarden:

Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen praktijk Ayla en haar cliënt inzake behandeling en/of het leveren van diensten. Als je gebruik maakt van de informatie en/of diensten van  praktijk Ayla geef je aan akkoord te gaan met de volgende voorwaarden.

Definities

Praktijk: Ayla praktijk voor natuurgeneeskunde k.v.k. nummer 631941120

Opdrachtnemer: Mariska Zandbergen,

Opdrachtgever: alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van Mariska Zandbergen inroepen en/of van de website Praktijk Ayla gebruikmaken;

Aansprakelijkheid

 Praktijk Ayla streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Desondanks is praktijk Ayla nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, fysieke schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Praktijk Ayla. Verantwoordelijkheid: Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en Praktijk Ayla gezamenlijk doorbrengen als daarna.

Privacy

Praktijk Ayla verstrekt geen gegevens aan derden.

Annulering afspraken

Praktijk Ayla behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare of andere onvoorziene omstandigheden waardoor Praktijk Ayla zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

Betalingsvoorwaarden

De kosten van de behandelingen worden in rekening gebracht volgens het tarief op de website dan wel een ander overeengekomen tarief en dienen contant of via pin direct na de behandeling te worden voldaan. 

Facturen voor afname van een  traject of workshop dienen vóór aanvang te worden overgemaakt op het op de factuur genoemde bankrekeningnummer

Consulten op afstand ( telefonisch, Skype of via mail) dienen vooraf te worden voldaan op het door Praktijk Ayla aangegeven bankrekeningnummer.

Klachten.

Volgens wettige verplichting van het wkkgz  is Praktijk Ayla aangesloten bij Soloparters 

ordernummer 104160

Vragen 

Heb je vragen, klachten of opmerkingen over onze algemene voorwaarden? Deze kun je een email sturen naar: info@praktijk-ayla.nl

Wijzigingen

Praktijk Ayla behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden aan te passen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

Pin It on Pinterest