Burn-out Test

Ben ik aan het opbranden (burn-out)?

Kijk naar het laatste jaar of halfjaar. Zijn er veranderingen geweest in jezelf of de wereld om je heen? Denk aan familie, werk, sociale contacten, enz. Neem de tijd voor elk antwoord en geef een cijfer van 1 (geen/weinig) tot 5 (grote verandering) aan de volgende punten om het veranderingsniveau aan te geven.

Uitleg Score

0-25      Het gaat je goed
26-35    Er zijn zaken die aandacht vragen
36-50    Je ben een kandidaat
51-65    Je raakt uitgeblust
>65       Je zit in de gevarenzone, je lichamelijk en geestelijk welzijn wordt bedreigt.